Zmiany w sektorze bankowym w 2017 roku

Zmiany w sektorze bankowym w 2017 roku.

Rok 2017 przyniesie sporo zmian na rynku finansowym. Rząd nadal będzie kontynuował pomysł repolonizacji sektora bankowego a w nim będziemy mogli zaobserwować kilka zmian, widocznych gołym okiem.

Przede wszystkim, osoby które będą ubiegać się o kredyt hipoteczny, spotkają się ze wzrostem wymaganego wkładu własnego do 20%. Druga, duża zmiana, będzie dotyczyć tak zwanego rachunku podstawowego. W założeniu, ma być to uproszczone i bezpłatne konto bankowe dla osób, które takowego jeszcze w ogóle nie posiadają.

Takie są oczywiście plany, nie wiadomo jeszcze czy się urzeczywistnią, ale o tym dowiemy się w ciągu najbliższych miesięcy.

W lutym 2017 roku, wejdzie w życie zapis, który wymusi na bankach przesyłanie klientowi przejrzystego zestawienia pobranych opłat. Pozwoli to na lepszą kontrolę wydatków a także ułatwi porównanie ofert poszczególnych banków.

Jeśli warunki prowadzenia rachunku u konkurencji będą lepsze, będziemy mieć również możliwość łatwiejszego przeniesienia konta. Nowa ustawa ma regulować m.in. obowiązki obydwu podmiotów (klienta oraz banku) a także czas przeniesienia konta bankowego.

Zmiany zaobserwują również klienci, którzy korzystali do tej pory z kredytów hipotecznych w walucie obcej. Od wprowadzenia ustawy, tylko osoby osiągające większość dochodów w walucie, będą upoważnione do wzięcia kredytu walutowego.

Będą też pozytywy, np. ułatwienie kredytobiorcom odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Natomiast pośrednicy oraz doradcy kredytowi, będą musieli wykazać się od tej pory określonymi kwalifikacjami zawodowymi oraz wykształceniem. Co ciekawe, kredytobiorca będzie miał również możliwość zapoznania się z zasadami nagradzania (m.in. wysokość prowizji) osób, które nas obsługują.

Oczywiście takie zmiany wymagają czasu na ich wdrożenie, ale perspektywa najbliższych kilku miesięcy jest jak najbardziej do zrealizowania.

Rachunek podstawowy - konto bez opłat